Aktuality

Shrnutí částek a termínů odvodů OSVČ pro rok 2023

8. 1. 2023
  Sociální pojištění Zdravotní pojištění
Termín platby poslední pracovní den v měsíci do 8. dne následujícího měsíce
Hlavní činnost min. 2 944 Kč 2 722 Kč
Vedlejší činnost min. 1 178 Kč 0 Kč

 

Minimální mzda 2023

8. 1. 2023

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 17 300 Kč za měsíc nebo 103,80 Kč za hodinu.

Ve 2. skupině 17 900 Kč za měsíc nebo  106,50 Kč za hod.

Ve 3. skupině 19 700 Kč za měsíc nebo 117,50 Kč za hod.

Ve 4. skupině 21 800 Kč za měsíc nebo 129,80 Kč za hod.

 

Cestovní náhrady 2023

8. 1. 2023

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce („zaměstnanci v podnikatelské sféře“) nejméně ve výši:

 • 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 196 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

 • 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,40 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 5,20 Kč.

Stravenkový paušál ( 70% z částky 153,- Kč ) : 107,10 Kč.

Cestovní náhrady 2022 od 20.8.2022

24. 8. 2022

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce („zaměstnanci v podnikatelské sféře“) nejméně ve výši:

 • 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 181 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

 • 44,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 51,40 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 47,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,30 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,70 Kč.

Stravenkový paušál ( 70% z částky 142,- Kč ) : 99,40 Kč.

Roční zúčtování daně

17. 2. 2022

Roční zúčtování dělá váš současný zaměstnavatel vždy na začátku každého roku po skončení zdaňovacího období. Většina zaměstnavatelů provádí roční zúčtování zhruba v druhé půlce ledna, nejzazším termínem, kdy musí zúčtování zaměstnanec podepsat, je 15. února. Letos 15. února připadá na úterý, to je poslední den, kdy musíte žádost o zúčtování daně podepsat.

Mzdová účetní nejdříve vaše roční zúčtování připraví a pravděpodobně se vás zeptá, jaké slevy a odpočty můžete uplatnit, vybere od vás potvrzení o nároku na slevu či odpočet. Poté do konce února posílá zúčtování daní na finanční úřady, které vyplácí zaměstnavateli případné daňové vratky do konce března. Poté jsou tyto daňové vratky vyplaceny zaměstnancům v termínu výplaty za březen, tedy zhruba v polovině dubna.

NA JAKÉ DAŇOVÉ SLEVY MÁM NÁROK:

 • základní daňová sleva ve výši 27 840 Kč za rok 2021, není nutno nijak dokazovat, od 1. ledna 2022 došlo ke zvýšení základní daňové slevy o 3 000 Kč, v ročním zúčtování za rok 2021 se ovšem použije ještě stará výše slevy,
 • sleva na manžela/manželku ve výši 24 840 Kč za rok (dvojnásobek se ZTP/P), nutné doložit čestné prohlášení či jiný důkaz o příjmech a osobní doklad,
 • sleva na invaliditu 2 520 Kč za první a druhý stupeň, 5 040 Kč při třetím stupni, nutno doložit potvrzení o přiznání a výplatě důchodu,
 • sleva na ZTP/P ve výši 16 140 Kč za rok, nutné doložit nárok na průkaz,
 • sleva na studenta 4 020 Kč ročně, nutno doložit potvrzení o studiu,
 • školkovné ve výši až 15 200 Kč za rok 2021, nutno doložit potvrzením o zaplacení nákladů v předškolním zařízení, které vydá školka
 • daňové zvýhodnění na děti 15 204 Kč na první, 22 320 Kč na druhé, 27 840 Kč na třetí a každé další dítě, nutno doložit, že slevu neuplatňuje druhý z rodičů (čestné prohlášení, či prohlášení druhého z poplatníků potvrzený účtárnou), u zletilých dětí je nutné doložit potvrzení o studiu.

NA JAKÉ DAŇOVÉ ODPOČTY MÁM NÁROK:

 • dary a bezúplatná plnění, nutno doložit potvrzením,
 • úroky z hypotéky či úvěru ze stavebního spoření, nutno doložit potvrzením z banky či stavební spořitelny,
 • příspěvky na penzijní připojištění, nutno doložit potvrzením z banky,
 • příspěvky na životní pojištění, nutno doložit potvrzením banky,
 • členské příspěvky placené odborům, nutno dodat potvrzení o zaplacených příspěvcích,
 • úhrady za profesní zkoušky poskytující další vzdělání, nutno doložit potvrzení o zaplacených poplatcích za tyto zkoušky.

CO MUSÍM K ROČNÍMU ZÚČTOVÁNÍ DODAT?

Kromě podpisu samotného ročního zúčtování je nutné dodat i důkazy, že na danou slevu máte nárok. Slevy na dani, které vám byly vypláceny už během roku, jako například sleva na studenta, invaliditu nebo na děti, už nemusíte znovu dokazovat. K ročnímu zúčtování dokládáte jen to, co uplatňujete jednou za rok.

Pro roční zúčtování je tak nutné dodat potvrzení o výši školkovného, potvrzení o příjmech manželky a dále pak všechna potvrzení o daňových odpočtech, ty je možné uplatnit pouze jednou za rok.

Potvrzení o nároku na slevu a odpočet je nutné mzdové účetní dodat do 15. února, kdy je mezní termín pro podpis zúčtování. Pokud vám některé z potvrzení chybí, tak buďto slevu či odpočet neuplatníte, či musíte mzdové účetní říct, že nechcete provést roční zúčtování. Pak si můžete podat sami daňové přiznání do termínu 1. dubna (1. května elektronicky), a získáte tak více času pro sehnání nutných dokladů.

KDO NEMŮŽE PODEPSAT ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU U ZAMĚSTNAVATELE?

Pro provedení ročního zúčtování platí celkem přísné podmínky. Může vám ho provést pouze současný zaměstnavatel, pokud jste nezaměstnaní či na mateřské/rodičovské nebo z jiného důvodu nechodíte do práce, tak roční zúčtování provádí váš poslední zaměstnavatel. Pro provedení zúčtování nesmíte mít žádné další příjmy (z podnikání, z pronájmu, z kapitálu, z dalšího zaměstnání).

Pokud jste během roku měnili zaměstnání, tak roční zúčtování vám může provést současný zaměstnavatel. Musíte ale doložit potvrzení o zdanitelných příjmech od minulého zaměstnavatele.

Kdy nemůžete roční zúčtování podepsat:

 • máte příjmy jako OSVČ (vedlejší, hlavní),
 • pracovali jste v jednom měsíci pro více zaměstnavatelů (na pracovní smlouvu, DPP, DPČ),
 • máte příjmy z pronájmu,
 • máte příjmy z kapitálu, které nebyly zdaněny srážkovou daní,
 • dostali jste odměnu členů výboru SVJ vyšší než 3 000 Kč,
 • platíte solidární daň,
 • dodaňujete zrušené životní pojištění,
 • prodali jste nemovitost a další.

 

 

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění 2022

6. 1. 2022
Sociální pojištění v roce 2022:  
Průměrná mzda 38 911 Kč
Maximální vyměřovací základ 1 867 728 Kč
Minimální měsíční záloha (hlavní činnost) 2 841 Kč
Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost) 1 137 Kč
Minimální roční vyměřovací základ (hlavní činnost) 116 736 Kč
Minimální roční vyměřovací základ (vedlejší činnost) 46 704 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost  93 387 Kč
Minimální nemocenské 147 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2022:  
Minimální vyměřovací základ 19 455,50 Kč
Minimální měsíční záloha 2 627 Kč

 

Cestovní náhrady 2022

6. 1. 2022

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce („zaměstnanci v podnikatelské sféře“) nejméně ve výši:

 • 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 151 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

 • 37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,30 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,70 Kč.

Stravenkový paušál ( 70% z částky 118,- Kč ) : 82,60 Kč.

Minimální mzda od 1.1.2022

6. 1. 2022

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 16 200 Kč za měsíc nebo 96,40 Kč za hodinu.

Ve 2. skupině 17 900 Kč za měsíc nebo  106,50 Kč za hod.

Ve 3. skupině 19 700 Kč za měsíc nebo 117,50 Kč za hod.

Ve 4. skupině 21 800 Kč za měsíc nebo 129,80 Kč za hod.

 

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění 2021

18. 1. 2021
Sociální pojištění v roce 2021:  
Průměrná mzda 35 441 Kč
Maximální vyměřovací základ 1 704 168 Kč
Minimální měsíční záloha (hlavní činnost) 2 588 Kč
Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost) 1 036 Kč
Minimální roční vyměřovací základ (hlavní činnost) 106 332 Kč
Minimální roční vyměřovací základ (vedlejší činnost) 42 540 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost  85 058 Kč
Minimální nemocenské 147 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2021:  
Minimální vyměřovací základ 17 721 Kč
Minimální měsíční záloha 2 393 Kč

 

Cestovní náhrady 2021

18. 1. 2021

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce („zaměstnanci v podnikatelské sféře“) nejméně ve výši:

 • 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

 • 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,20 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,40 Kč.

5. 1. 2016
Kategorizace účetních jednotek
Účetní jednotka Aktiva celkem Roční úhrn obratu Průměrný počet
zaměstnanců
Mikro 9 mil. Kč 18 mil. Kč 10
Malá 100 mil. Kč 200 mil. Kč 50
Střední 500 mil. Kč 1 mld. Kč 250
Velká nad 500 mil. Kč nad 1 mld. Kč nad 250