Služby


Ostatní účetní a daňové služby

  • účetní poradenství
  • zastoupení na úřadech a daňových kontrolách,
  • zastoupení na kontrolách před Českou správou sociálního zabezpečení a před zdrav. pojišťovnami
  • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
  • příprava a zasílání platebních příkazů dle požadavků klienta
  • vystavování a rozesílání faktur
  • podklady pro žádost o úvěr
  • avíza placení záloh na daních
  • avíza placení záloh na zdravotní a sociální pojištění
  • zpětná rekonstrukce účetnictví

 

Objednat tuto službu

Další služby:

Máte zájem o jiné služby? Kontaktujte nás a něco vymyslíme:)
2. 1. 2017
Zálohy na sociální a zdravotní pojištění 2017
Sociální pojištění v roce 2017:  
Průměrná mzda            28 232
Maximální vyměřovací základ       1 355 136
Minimální měsíční záloha (hlavní činnost)              2 061
Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost)                 825
Minimální roční vyměřovací základ (hlavní činnost)            84 696
Minimální roční vyměřovací základ (vedlejší činnost)            33 888
Rozhodná částka pro vedlejší činnost             67 756
Minimální nemocenské                 115
Zdravotní pojištění v roce 2017:  
Minimální vyměřovací základ            14 116
Minimální měsíční záloha              1 906