Služby


Ostatní účetní a daňové služby

  • účetní poradenství
  • zastoupení na úřadech a daňových kontrolách,
  • zastoupení na kontrolách před Českou správou sociálního zabezpečení a před zdrav. pojišťovnami
  • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
  • příprava a zasílání platebních příkazů dle požadavků klienta
  • vystavování a rozesílání faktur
  • podklady pro žádost o úvěr
  • avíza placení záloh na daních
  • avíza placení záloh na zdravotní a sociální pojištění
  • zpětná rekonstrukce účetnictví

 

Objednat tuto službu

Další služby:

Máte zájem o jiné služby? Kontaktujte nás a něco vymyslíme:)
13. 2. 2019
Zálohy na sociální a zdravotní pojištění 2019
Sociální pojištění v roce 2019:  
Průměrná mzda            32 698
Maximální vyměřovací základ       1 569 552
Minimální měsíční záloha (hlavní činnost)              2 388
Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost)                 955
Minimální roční vyměřovací základ (hlavní činnost)            98 100
Minimální roční vyměřovací základ (vedlejší činnost)            39 240
Rozhodná částka pro vedlejší činnost             78 478
Minimální nemocenské                 138
Zdravotní pojištění v roce 2018:  
Minimální vyměřovací základ            16 350
Minimální měsíční záloha              2 208
 

Do konce letošního roku platí, že měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění jsou splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platí i pro úhradu pojistného na nemocenské pojištění.
Od ledna 2019 však budou muset OSVČ zálohy na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské pojištění platit v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. OSVČ budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce.
Za datum splatnosti se bude i nadále považovat den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení („OSSZ“), u které je OSVČ zaregistrována.