Služby


Vedení účetnictví pro Brno a okolí

Službu vedení účetnictví nabízíme firmám "všech velikostí". Zpracujeme za Vás veškerou agendu. Nabízíme:

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • vyúčtování služebních cest a cestovních náhrad
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek
 • zpracování postupu účtování
 • zpracování daňového přiznání k DPH, dani z příjmu silniční dani a dani z nemovitosti
 • sestavení účetní uzávěrky

 

 

Objednat tuto službu

Další služby:

Máte zájem o jiné služby? Kontaktujte nás a něco vymyslíme:)
11. 2. 2015
Podmínky pro roční zúčtování

O roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění je možno požádat vždy pouze posledního plátce daně (zaměstnavatele) v daném roce. Jestliže již neexistuje (ani nemá právního nástupce), pak může poplatník o roční zúčtování požádat přímo svého správce daně – tedy místně příslušný finanční úřad (nebo si podá přiznání).
 
Zákon o daních z příjmů ovšem stanoví několik podmínek, které musí poplatník splňovat:

 • v daném roce měl příjem jen od jednoho zaměstnavatele, nebo od více zaměstnavatelů postupně za sebou,
 • u všech zaměstnavatelů podepsal Prohlášení k dani (u toho posledního tak může učinit i dodatečně právě při žádosti o roční zúčtování záloh), případně u nich sice Prohlášení k dani nepodepsal, ale měl od nich jen příjem z dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně zdaněný samostatně tzv. srážkovou daní,
 • od všech předchozích zaměstnavatelů předloží poplatník tomu poslednímu, kterého žádá o roční zúčtování, potvrzení o mzdě, sražených zálohách a daňovém zvýhodnění; povinnost vystavit potvrzení do 10 dnů, pro sjednocení praxe k tomu účelu vydává Ministerstvo financí nepovinný tiskopis č. 25 5460, pro rok 2014 je to vzor č. 22,
 • nemá povinnost podat daňové přiznání (třeba kvůli přivýdělku vedlejším podnikáním nebo pronájmem); nicméně zákon nebrání tomu, aby poplatník podal daňové přiznání až po provedení ročního zúčtování,
 • v daném roce neměl jiné zdanitelné příjmy ze samostatné (podnikatelské) činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu ani ostatní příjmy v úhrnu přes 6 000 Kč, nezahrnují se ale příjmy zdaněné tzv. srážkovou daní,
 • nebyly mu vyplaceny dlužné příjmy ze závislé činnosti zúčtované již v letech 2005 až 2013, které se ale tehdy nepovažovaly za jeho zdanitelné příjmy, protože nebyly včas vyplacené do konce ledna dalšího roku,
 • o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2014 požádá do pondělí 15. 2. 2016,
 • zaměstnavateli provádějícímu roční zúčtování patřičným způsobem prokáže nárok na požadované „roční“ daňové úlevy uvedené výše, jaký dokument je potřeba, to stanoví § 38l zákona o daních z příjmů („ZDP“).