Služby


Vedení účetnictví pro Brno a okolí

Službu vedení účetnictví nabízíme firmám "všech velikostí". Zpracujeme za Vás veškerou agendu. Nabízíme:

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • vyúčtování služebních cest a cestovních náhrad
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek
 • zpracování postupu účtování
 • zpracování daňového přiznání k DPH, dani z příjmu silniční dani a dani z nemovitosti
 • sestavení účetní uzávěrky

 

 

Objednat tuto službu

Další služby:

Máte zájem o jiné služby? Kontaktujte nás a něco vymyslíme:)
2. 1. 2017
Cestovní náhrady 2017

Stravné v ČR

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce (zaměstnanci v podnikatelské sféře) nejméně ve výši:

 • 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

 • 29,50 Kč u benzinu natural 95 oktanů
 • 32,50 Kč u benzinu natural 98 oktanů
 • 28,60 Kč u motorové nafty

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí u:

 • jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč
 • osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,90 Kč.